Šadinlija Enver

Prvo što sam od muzike čuo bila je sevdalinka. Na prvim igrankama upoznao sam zabavnu muziku. Kao srednjoškolac bio sam disk-džokej i upoznao svu svjetsku pop i rok muziku. Potom u svojoj radio i tv karijeri bavio se seoskom i gradskom muzičkom tradicijom BiH, pisao stihove za nove pjesme „u
narodnom duhu“. Sve sam upoznao, štošta zavolio, a ako bih u ovim trenucima svog života da „podvučem crtu“ – ono što sam čuo prvo, prvo mi je i dan-danas. I zato sam svesrdno u ovoj fondaciji.
Rođen 05.06.1953. u Foči.

Diplomirani žurnalist (Fakultet političkih nauka Sarajevo, smjer žurnalistika) od 1976.g. Magistar komunikologije (Fakultet političkih nauka Sarajevo, 2015.g)
Od 1977.g. stalno zaposlen u RTV Sarajevo (kasnije – RTV BiH, potom RTV Federacije BiH) uspješno i uz brojne nagrade, kako u matičnoj kući, tako i u oblasti struke, na teritoriji BiH i regiona, radeći različite poslove u struci – od novinara-saradnika do vodećeg urednika u najsloženijim programskim projektima radija i televizije. Posebno je izražen angažman u programima od značaja za oblast kulture i umjetnosti gdje aktivno djelujem i kao autor i sudionik brojnih programa. Od 2002.g.– urednik u Redakciji Kulturno-zabavnog programa Federalne TV. Od 2012. urednik redakcije muzičkog programa Radija Federacije. 2016. godine dobitnik
godišnje nagrade Udruženja novinara BiH za radijsko novinarstvo, najvećim dijelom u muzičkim i revijalnim programima, posebno u oblasti očuvanja našeg narodnog blaga – pjesme sevdalinke i afirmacije domaćeg muzičkog stvaralaštva. To je imalo zapažen rezultat u razvitku autorske i izvođačke scene u BiH. Djelovanje u printanim medijima u BiH i regionu, takođe je pretežno vezano za oblast domaće narodne i zabavne muzike.
Posjedujem i dugogodišnje iskustvo posebno u organizaciji i realizaciji kulturnih i umjetničkih programa širom BiH, posebno u Kantonu i Gradu Sarajevo,te općinama grada Sarajeva : „Baščaršijske noći“, “Hadžićko ljeto“,
„Novogradski dani“(od ideje do 16 godina realizacije),“Vogošćanski dani“,“Studentsko ljeto“-Maglaj,“Zeničko proljeće“, Međunarodni festival prijateljstva Goražde, festivali „Ilidža“, “Vogošća“, “Bihać“, Festival sevdaha u Mostaru, Srebreniku, Festival sevdaha Vranduk i mnoge druge,slične manifestacije.

Cijela moja životna i radna biografija vezana je za oblast kulture – od početaka u kulturno-umjetničkim društvima, do djelovanja u institucijama kulture širom BiH. Obavljao sam u dva mandata funkciju člana upravnog odbora ustanove Centar za kulturu „Sarajevo“, u jednom mandatu člana upravnog odbora Muzičke
akademije Sarajevo, člana predsjedništva Udruženja estradnih izvođača Kantona Sarajevo, te od 2017. godine, kao jedan od istaknutih stvaralaca stihova za muzička djela nastala na tradicionalnoj muzici BiH, član sam upravnog odbora Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca Amus Sarajevo, gdje sam aktivno sudjelujući u radu ovog tijela, nastojao učiniti što više na polju obezbjeđivanja boljeg tretmana muzičke baštine
BiH, kao i djela bosanskohercegovačkih autora u programima rtv medija u BiH, te afirmaciju i kvalitetnije vrednovanje kako izvornog, tako i novog stvaralaštva i općenito statusa umjetnika u muzičkoj sferi.