• Adresa: Ul. Brčanska 15, 71 000 Sarajevo 

• Kontakt: +387 61 249 049