Enisa Hajdarević-Šojko

Enisa Hajdarević-Šojko, rođena 24.05.1966. u Kladnju gdje je završila Osnovnu i Nižu muzičku školu (harmonika). Srednju Medicinsku i Srednju Muzičku školu (odsjek harmonika) završila u Tuzli, a Muzičku akademiju u Sarajevu, gdje je na teoretsko-pedagoškom odsjeku diplomirala 1991. godine. Kao nastavnica harmonike predavala je u Kladnju, Ilijašu, Kaknju i Sarajevu, a njeni đaci su bili naši izuzetni harmonikaši poput Elvisa Bećara, Nermina Drakovca i Admira Vatreša. Od aprila 1994. godine počinje raditi u Muzičkom programu Radija Bosne i Hercegovine gdje je stalni uposlenik od januara 1995. godine. Uspješno i profesionalno obavlja sve forme radijskog izražavanja, a okušala se i kao saradnica i urednica nekoliko TV emisija („Zelena panorama“, „Sevdah u Mađarskoj“, „Lukavački festivali narodne muzike-retrospektiva 1994.-1998.“, „Ilidžanski festivali-2013.)). Skoro dvije decenije urednica je serijala emsija BH radija 1 „Selu u pohode“, a jedan od jubileja u decembru 2020. obilježila je promocija CD-a sa ternskim snimcima uspvanki iz Bosne i Hercegovine. Ovaj vid njenog rada i terenski snimci predstavljen je i studentima etnomuzikološkog odsjeka Muzičke akademije u Sarajevu. Rado sarađuje sa Muzičkom akademijom i članica je Muzikološkog društva FBiH. Vrlo su slušane i cijenjene njene emisije, a posebno „Narodna na BH radiju 1“ u kojima je intervjuisala skoro sve vokalne interpretatore, autore i muzičare koji se bave narodnom muzikom. U tim emisijama redovno ukazuje na djela velikana naše narodne muzike koji nisu više među živima. Pratila je i davala podršku mladim muzičarima i muzičkim događajima u BiH (Festivali narodne muzike Ilidža, Bihać, Tuzla…) i susjednim zemljama (Festivali tamburaške muzike u Novom Sadu i Bijelom Polju, te Festival narodne muzike „Valandovo“-Makedonija). Kao koscenarista, scenarista i voditeljica dala je svoj doprinos koncertima „Veče sevdaha“ u okviru kulturne manifestacije „Baščaršijske noći“ u periodu od 1998. godine do danas. U svim poslovima koje obavlja tradicionalnu muziku, a posebno sevdalinku, stavlja na prvo mjesto i radi na njenom kvalitetnom promovisanju.