SRCA U SEVDAHU

Uživo snimci s koncerta posvećenog stvaralaštvu Spase Beraka, kojim je Fondacija SEVDAH obilježila prvu godišnjicu postojanja: Zora Dubljević, Hanka Paldum, Ljubica Berak, Sejo Pitić, Zanin Berbić, Hasiba Agić, Safet Bučo, Mensura Bajraktarević, Vesna Hadžić, Andrija Števanić, Bahrija Hadžialić, Hamza Šantić, Elmedin Balalić Titi, Izeta Milišić. Narodni orkestar Damira Galijaševića i Tamburaški orkestar RKUD-a „Proleter“ pod upravom Vedrana Čička. Program vodili Erda Redžepagić, Enisa Hajdarević Šojko i Enver Šadinlija.

USKORO

Ovo, kao i ostala izdanja Fondacije SEVDAH možete imati u svom arhivu.

Javite nam se: fondacija.sevdah@gmail.com